promovare
www.Cetariu.bihor.ro


www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania


Meteo


Convertor valutar


Biserica reformata comuna Cetariu Bihor

Biserica reformată secolele XVII-XVIII – CetariuComuna Cetariu Bihor

RELIEF

Suprafaţa comunei este într-o zonă deluroasă, ce constituie prelungirile premontane ale munţilor Plopiş, denumite Dealurile Oradiei, iar o parte mai mică se află situată în lunca Barcăului.
Versanţii sudici pe alocuri sunt afectaţi de eroziuni torenţiale care provoacă alunecări de teren (în cea mai mare parte stabilizate). Versanţii nordici sunt mai alungiţi, mai uniformi.

HIDROGRAFIE

Pe teritoriul comunei nu există cursuri de apă cu debit permanent, ele fiind alimentate din izvoare de coastă. Deosebim astfel două văi mai importante: Valea Fertişagului sau a Coşmăului şi Valea Kincses, care au caracter torenţial. În zonă se mai găseşte şi valea Agoşton care se întinde pe o lungime de 5 km.Comuna Cetariu Bihor

DATE GENERALE

Primele documente scrise despre localitatea Cetariu, se găsesc în – Historia Domus – care datează din anul 1264, unde se atestă denumirea localităţii Chetar.
În anul 1242 satul a fost distrus complet, mărturie fiind urmele ruinelor rămase până în prezent.
Comuna Cetariu este alcătuită din următoarele sate: Pleu, Cetariu, Săldăbagiu de Munte şi Şişterea.

www.groupromo.ro www.angajari.bihor.ro www.anunturi.bihor.ro www.episcopiaoradiei.ro www.crisulrepede.ro